• Přehledné info pro spotřebitele
• Jak si půjčit pohodlně a bezpečně
• Na jaká rizika si dát pozor

Důležité! Věnujte pozornost datu vzniku článku, informace zde obsažené byly platné ke dni jeho publikování. Ověřte si údaje i z jiných zdrojů. Neneseme žádnou zodpovědnost za chybnou interpretaci.

Co je rozhodčí doložka?

19. říjen 2014

Rozhodčí doložka je zvláštní doložka v písemné smlouvě, která umožňuje rozhodcům řešit vzniklé spory smluvních stran namísto soudů. Díky tomu je pro obě smluvní strany řešení sporu rychlejší a stále spravedlivé. Může být sepsána jak do budoucna, tak i pro existující spor ve formě Smlouvy o rozhodci.

Rozhodčí řízení je upravováno zákonem, konkrétně 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů.Náležitosti rozhodčí smlouvy

Jako každá jiná smlouva nebo dodatek k ní, i rozhodčí smlouva (či doložka) má své náležitosti, bez kterých je neplatná. Nejnutnějším údajem je formulace, že všechny vzniklé spory (či jen některé, záleží na vás), které mohou mezi smluvními stranami vzniknout, budou řešeny mimosoudně v rozhodčím řízení, přičemž je možné, aby bylo ve smlouvě uvedeno i ujednání o určení rozhodčího soudu nebo rozhodců či průběhu rozhodčího řízení.

Co znamená rozhodčí smlouva pro věřitele a dlužníky?

Rozhodčí doložka pomáhá lehce řešit spory smluvních stran, proto se s ní můžeme setkat i u smlouvy o půjčce finančních prostředků. Pomáhá tak řešit případné pozdní splácení, následné vypořádání dlužníka s věřitelem a tak podobně, aniž by byl do celé věci zapojen soud. Velké bankovní a i celá řada nebankovních společností již od rozhodčích doložek ustoupila, stále však na trhu zůstává pár společností, které ji i nadále používají.

Největší pozor si musíte dávat u malých neznámých společností, kterých jsou na našem trhu tisíce. Jimi psané smlouvy včetně rozhodčí doložky mohou být pro klienta velmi nebezpečné. Pokud totiž podepíšete smlouvu i s rozhodčí doložkou, vydáváte se v případě problémů napospas věřiteli a jeho rozhodci.


© 2014 Půjčky-bez-potvrzení-o-příjmu-ihned.cz, všechna práva vyhrazena.

Provozovatel tohoto webu neposkytuje ani nezprostředkovává spotřebitelské úvěry.
Web slouží pouze jako zdroj informací shromážděných z jiných dostupných zdrojů.